bäst läxhjälp stockholm

Clevr

LÄXHJÄLP OCH STUDIETEKNIK

“Vi brinner för att inspirera och
dela med oss av våra bästa studietips…”

EN NY CLEVR
LÄXHJÄLP

“Clevr består av ett
ungt team av studenter”

Vi erbjuder kvalificerad läxhjälp till branschens bästa pris.
Clevr är ett nytt utbildningsföretag som vill förändra marknaden för läxhjälp. Förutom marknadens bästa pris för kvalificerad läxhjälp har vi effektiviserat bokningsprocessen, gett kunden större valfrihet och bättre villkor, samt full kontroll över både bokningar och val av studiecoach.

Engagerade studiecoacher med pedagogisk förmåga.
Vi har riktigt vassa studiecoacher med en enastående förmåga att lära ut och engagera sin omgivning. Som grund till vår läxhjälp har vi Clevr Studie Modell som är framtagen för att ge de bästa pedagogiska verktygen till våra anställda och borga för kvalité och resultat.

Vår målgrupp är grundskoleelever i Stockholm
Våra studiecoacher är unga studenter som tycker om att undervisa. De flesta har precis gått ut gymnasiet och det var inte länge sedan de själva gick i grundskolan. De har färskt I minnet aktuell läroplan och utbildningsmål, samt är insatta i det nya betygssystemet.
Grundskolan är en omvälvande period och då är det skönt att träffa någon som vet hur det är, och själv brottats med samma problem.

En bra studieteknik underlättar skolgången
Att hitta den rätta studietekniken kan ibland ta tid eftersom att vi alla är olika. Men det är en väsentlig del i vår Clevr Studie Modell, och vi lägger stor vikt att identifiera den studieteknik som passar just ert barn bäst.

Vilka är vi?
Clevr består av ett ungt team studenter med olika bakgrund och förutsättningar, men har det gemensamt att vi alla slitit och kämpat oss till de bästa betygen på Stockholms gymnasieskolor och utvecklat individuella studietekniker för att uppnå våra studiemål.
Välkommen till Clevr – en investering i ditt barns framtid!

Clevr STUDIE
MODELL (CSM)

Alla våra studiecoacher använder vår CSM som utgångspunkt för sin undervisning. Modeller är baserad på många års forskning och vedertagna pedagogiska metoder.

Det grundläggande i vår studiemodell är att lära ut en bra studieteknik i grundskolan som ditt barn kan tillgodogöra sig under hela sin studie tid.

Repetition är kunskapens moder sägs det – och det är till stor del sant – men det existerar många andra knep för att effektivisera inlärandet ytterliga, och det är det som är våra studiecoachers uppgift, att identifiera vad som är bäst i varje enskilt fall, att identifiera vilken lärstil eller vilken kombination av lärstilar som ska tillämpas, och utifrån det ta fram de rätta verktygen till eleven.

Målet är att eleven ska bli självständig på sikt och kunna planera sina studier samt sätta upp egna mål för att nå de studieresultat eleven önskar.

ATT VARA EN STUDIECOACH

Att vara en Clevr Studiecoach innebär att kunna identifiera den bästa studietekniken för sin elev och sedan stötta och motivera eleven hela vägen till att uppnå de studiemål som är uppsatta. Det handlar om att se vem personen är och sedan anpassa utbildningen efter individen. Som studiecoach hos oss styr du själv över vilka tider du vill jobba, men hos oss är det viktigt uppdrag som också kräver att man har ett minimiantal timmar till förfogande varje vecka för att skapa kontinuitet och kvalitet.

Att kunna förmedla kunskap är en stor tillgång var man än hamnar i livet och hos oss vässas den förmågan ytterligare genom utbildning och du får också tillgång till skarpa pedagogiska verktyg genom vår Clevr Studie Modell.

Hos Clevr är det ett mycket kvalificerat och ansvarsfullt yrke som ger både goda meriter och ett bra kontaktnät för framtiden. Du kommer att ingå i ett ungt kul team av toppstudenter från Stockholms Bästa Skolor med en spännande framtid framför sig.

Just nu arbetar vi på en utförlig video där vi presenterar vårt upplägg. Kontakta info@clevr.se för mer utförlig information om CSM.